Klubaften

Klubturneringen er startet og de første resultater er kommet på tavlen. Udover kampskak har runderne budt på de første overraskelser. Ingen nævnt ingen glemt, men Søren har fået en flot start på turneringen.

Løsningen til Septembers skakopgaver gennemgås i klubben tirsdag, d. 6. oktober 2020.

Generalforsamling

Tirsdag, d. 8. september 2020 blev der afholdt generalforsamling på Lemtorpskolen. Der var mødt 7 medlemmer til generalforsamlingen.

Der var genvalg til bestyrelsen. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Det blev at lave en undervisning den første tirsdag i hver måned samt lave en form for Grand-Prix turnering på de tirsdage, hvor der ikke er runder i klubturneringen.