Generalforsamling

Tirsdag, d. 8. september 2020 blev der afholdt generalforsamling på Lemtorpskolen. Der var mødt 7 medlemmer til generalforsamlingen.

Der var genvalg til bestyrelsen. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Det blev at lave en undervisning den første tirsdag i hver måned samt lave en form for Grand-Prix turnering på de tirsdage, hvor der ikke er runder i klubturneringen.